Tuesday, 22 August 2006

spelunk my kitty!

Gisteren een rare snuiter tegen het lijf gelopen langs de Coupure. Ik kruiste hem op het fietspad toen hij mij toesnauwde dat ik niet zo dicht in zijn buurt moest gaan lopen. Ik keek even op naar de twee meter grote gestalte met bloeddoorlopen ogen en knopen in zijn haar en vroeg "pardon?" want ik had 'm werkelijk niet verstaan. Hij was reeds gepasseerd en draaide zich langzaam om, eerst zijn hoofd en dan de rest: "dat je niet zo dicht in mijn buurt moet lopen, je hebt een heel fietspad en toch passeer je zo dicht". Nou. Ik ga naar hem om de situatie uit te leggen maar niet geheel gespeend van angst roept hij: "kijk daar doe je 't weer, nu kom je naar mij".

Ik had zin om deze paranoïde mens nog even mee te delen dat ik wel in zijn buurt moest blijven, hoe kan ik 'm anders schaduwen, maar gezien zijn gestalte hield ik het maar voor bekeken.

Spelunk my kitty.

No comments: