Friday, 5 January 2007

Linguistic Fact #1

Hier is een taalkundig feit.

De reden waarom de naam van Mikhail Gorbachov vaak verkeerdelijk Gorbachev gespeld wordt, is dat de trema op de russische letter ё vaak wordt weggelaten in drukwerk, wat een gewone е oplevert. De ё klinkt in het Russisch als /jo/, terwijl de e /(j)e/ wordt uitgesproken.

(Afsluiten met de linguistic-factdans)

No comments: