Wednesday, 16 August 2006

Neologismen 3

Het neologisme van de week is: fantoomfijn. Of fantoomplezier. Omgekeerde van fantoompijn. Het komt voor bij mensen die een arm, been of ander lichaamsdeel zijn kwijtgeraakt maar, waar fantoompijn een pijngevoel oplevert in de niet meer aanwezige ledemaat, zorgt fantoomfijn of fantoomplezier voor een erg aangenaam gevoel. Bijvoorbeeld wanneer je naast een mooie vrouw loopt en je je inbeeldt dat je haar aanraakt met je verlorengeraakte lichaamsdeel.


Of wanneer er een lief katje in de buurt zit.

1 comment:

Eveline van Schandevijl said...

Lol. De max. :D